Štampa

Elektro radovi u građevinarstvu

Kos-Intel se bavi nabavkom, isporukom, instalacijom i puštanjem u rad kompletne opreme jake i slabe struje.

Razvodni ormani, napojni vodovi, trafo stanice, rasveta, viseći materijal, galanterija, uređaji za neprekidno napajanje, računarske mreže, telefonske instalacije, sistemi video nadzora, alarmni sistemi, protivpožarni sistemi, sistemi ozvučenja, video interfoni, gromobranske instalacije. Kos-Intel pruža i usluge održavanja i servisiranja elektroinstalacija i opreme u izvedenim objektima. Probleme sa opremom i elektroinstalacijama otkljanjamo u garantnom roku uz brz odziv terenske ekipe koja vam pruža podršku 24h svakog dana.

Servis i prodaja računara

Kos-Intel se bavi pružanjem usluga iz oblasti servisiranja i održavanja računara i laptopova kao i prodajom novih konfiguracija. Vršimo sve hardverske ili softverske popravke računara i laptopova.

Merenja i izdavanje atesta

Kos-Intel se bavi merenjem i ispitivanjem zaštite električnih instalacija sa izdavanjem atesta.