Racunarske mreže omogucavaju medjusobno komuniciranje racunara pomocu neke stalne ili privremene veze. Za umrezavanje vise racunara potreban je poseban hardver, ali i softver, te poznavanje nacina umrežavanja. Umrežavanje podrazumijeva ostvarivanje veze u cilju razmjenjivanja resursa, ideja ili informacija između dvije tačke. Povezivanje računara se, osim pomoću kablova, može ostvariti i bežično preko radio tehnike.