Štampa

IP telefonske centrale (IP PBX)

IP telefonska centrala je elektronski sistem koji spaja telefonski sistem unutar firme sa spoljnom javnom telefonskom mrežom, kao i sa mobilnim mrežama. IP centrala omogućava audio i video komunikacije kao i instant poruke (IM) kroz tcp/ip protokol unutar interne mreže, a takođe omogućava izlaz interne mreže na javnu telefonsku mrežu za telefonsku komunikaciju.Zahvaljujući činjenici da je najveći deo funkcionalnosti IP telefonskih centrala sadržan u softveru, relativno je jeftino i jednostavno dodavati dodatne funkcionalnosti. Interfejs za integrisanje analognih telefonskih sistema omogućava povezivanje na tradicionalne telefonske linije kao i korišćenje klasičnih analognih telefonskih aparata.
IP centrale koje imaju omogućen SIP (Session Initial Protocol), mogu se koristiti za multimedijalnu komunikaciju (glasovne i video pozive) kroz IP mrežu. Ova komunikacija koristi napredne tehnike enkripcije i proxy servere za formiranje poziva kroz internet.